چگونگی نرخ‌گذاری ارز منشاء اختلاف بیمه‌ها و بانک‌ها/ ارز منشاء داخلی چیست؟‌

ایرنا نوشت:‌ در شرایطی که به دلیل جهش ارزی، برخی شرکت های بیمه ذخایر ارزی خود را براساس نرخ بازار ثانویه در صورت های مالی خود منعکس کرده اند که سبب شناسایی سودهای موهوم شده، بانک ها حاضر نیستند بابت آن مبلغی بیش از نرخ های اعلامی بانک مرکزی بپردازند. بانک مرکزی ۲۶ شهریور و چهارم …